Jak działa metoda iniekcji geopolimerowych?

Technologia wykorzystuje metodę iniekcji wykonywanych przez otwory o małych średnicach (od 10mm). Wykonanie iniekcji umożliwia wzmocnienie warstw gruntu pod istniejącymi płytami posadzek lub fundamentami. Materiał iniekcyjny wprowadzany jest na projektowaną głębokość przez pakery iniekcyjne pod odpowiednim ciśnieniem, rozprzestrzenia się w gruncie, następnie zwiększa swoją objętość, wypełniając wszelkie ubytki pustki i zastyga poprawiając nośność gruntu.

W trakcie wykonywania iniekcji monitorowane są ruchy konstrukcji (zarówno przy podnoszeniu posadzek jak i stabilizacji fundamentów).
Materiał iniekcyjny oprócz odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, posiada doskonałe parametry izolacyjne, jest niewrażliwy na wodę oraz wilgoć.

null
Natychmiast widoczne efekty prac, materiał wiążący w ciągu kilkudziesięciu sekund
null
Większość sprzętu oraz materiały iniekcyjne znajdują się w trakcie prac na samochodzie, sam materiał podawany jest za pomocą węża do miejsca iniekcji – czystość miejsca pracy
null
Prace mogą być wykonywane nawet w ciasnych i niskich pomieszczeniach
null
Procesy iniekcji, ilości podawanego materiału są ściśle kontrolowane. Ruchy konstrukcji są mierzone na bieżąco z milimetrową precyzją przy użyciu sprzętu laserowego
null
Geopolimer jest neutralny dla środowiska, niewrażliwy na działanie wody i wilgoci

Proces wzmocnienia gruntu krok po kroku

Delimiter Image
 • 1
  Wiercenie otworów w posadzce (danej konstrukcji) – wielkość otworów od 10mm – małe otwory, czystość prac.
 • 2
  Wprowadzenie pakerów iniekcyjnych na projektowaną głębokość.
 • 3
  Iniekcja i kontrola materiału.
 • 4
  Weryfikacja efektów – pomiar ruchów konstrukcji przy pomocy urządzeń laserowych.

Jakiego geopolimeru używamy do wzmocnienia gruntu?

Właściwości naszego geopolimeru są bardzo dobre dla prac polegających na wzmocnieniu gruntu.

Geopolimery firmy Wecker to specjalnie opracowane wieloskładnikowe polimery, które spełniają najwyższe wymagania dla środowiska i bezpieczeństwa.

Technologia iniekcji geopolimerowych wzmacnia grunt pod osiadającym budynkiem oraz gdy jest to zalecane i uzasadnione ekonomicznie poziomuje konstrukcje w sposób szybki i nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania (bez konieczności wyprowadzki, czy usuwania sprzętów, mebli). Nasza technologia może być wykorzystywana w wielu miejscach np. w domach jednorodzinnych, kamienicach, domach letniskowych, galeriach handlowych czy obiektach przemysłowych. Osiadanie to proces, który prowadzi do spadku wartości nieruchomości. Jeżeli zareaguje się dostatecznie szybko, można zminimalizować uszkodzenia, które mogą pojawić się na skutek osiadania, jak również zredukować koszty samej naprawy.

Cechy geopolimeru

Delimiter Image

rozwiń, aby dowiedzieć się więcej

Podczas prac naprawczych konstrukcji dotkniętej problemem osiadania, chcemy poprawić nośność gruntu pod konstrukcją nie dodając dodatkowego ciężaru. Osiadanie następuje, ponieważ grunt nie jest w stanie przenieść działających obciążeń. Nasz geopolimer posiada ciężar objętościowy kilkukrotnie mniejszy od ciężaru objętościowego betonu.

Nasz geopolimer jest podawany w płynie, a w procesie reakcji wiązania zwiększa swoją objętość kilkukrotnie. W ten sposób materiał najpierw penetruje grunt w postaci płynnej, a następnie zwiększając swoją objętość wypełnia najmniejsze wolne przestrzenie i mikroubytki w gruncie. Gdy warunki gruntowe są odpowiednie, podczas ekspansji może wytworzyć się siła nawet 10 000 kPa, która jest odpowiednia, aby podnosić nawet najcięższe konstrukcje.

Geopolimer osiąga 90% swojej docelowej wytrzymałości w czasie 15 minut. Oznacza to, że ponowne korzystanie ze wzmacnianego obiektu może nastąpić natychmiast po ukończeniu prac.

Nasze geopolimery odznaczają się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Nasz geopolimer jest neutralny dla środowiska, jest on nierozpuszczalny w wodzie oraz z nią nie reaguje.

W technologii podnoszenia płyt (Slab Lift) i posadzek aplikujemy materiał iniekcyjny pod betonową konstrukcje (tzw. chudy beton lub konstrukcję płyty), aby przywrócić przekazywanie obciążeń pomiędzy konstrukcją a gruntem, w tym momencie grunt zostaje wzmocniony, a ubytki i puste
przestrzenie pod posadzką zostają wypełnione, poprawiają się właściwości wytrzymałościowe gruntu. W trakcie iniekcji obserwujemy ruchy konstrukcji (podniesienie) z bardzo dużą dokładnością (milimetrową) przy użyciu urządzeń laserowych. Proces iniekcji można w każdym momencie
przerwać. Metodę można również wykorzystać przy stabilizacji ruszających się płyt betonowych w halach przemysłowych, na podjazdach itp. Po zakończeniu iniekcji, nie występuje dalsze podnoszenie konstrukcji – materiał osiąga 90% swojej końcowej wytrzymałości w ciągu 15 minut od zakończenia iniekcji. Dzięki tak szybkiemu wzrostowi wytrzymałości, posadzkę można użytkować ponownie po bardzo krótkim czasie. W przypadku sklepów, dróg, obiektów przemysłowych możliwe jest wykonywanie prac w godzinach popołudniowych lub wieczornych, aby zminimalizować niedogodności dla użytkowników, pracowników oraz klientów.