WYPEŁNIENIE PUSTYCH PRZESTRZENI MATERIAŁEM O WYSOKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I IZOLACYJNYCH

Zapadanie się gruntu, erozja, wykopy, wymywanie gruntu przez wodę lub awarie instalacji mogą powodować powstawanie pustych przestrzeni pod konstrukcjami betonowymi, drogami, wokół studzienek kanalizacyjnych itp.

Rozwiązanie proponowane przez firmę Wecker pozwala na bezinwazyjne wypełnienie pustek. Metoda jest coraz częściej stosowana przy wypełnianiu i zabezpieczaniu starych przepustów, rur kanalizacyjnych wyłączonych z użytku w celu zabezpieczenia konstrukcji przed zapadnięciem się, jak również ingerencją korzeni roślin czy możliwością pojawienia się gryzoni.

Całość prac wykonywana jest przez przewierty o małych średnicach- standardowo średnica otworu wynosi ok. 10mm, natomiast przy projektach specjalnych możliwa jest redukcja otworu przez który podawany jest materiał nawet do 4mm.

Materiał iniekcyjny podawany jest w płynie bezpośrednio w pustkę, następnie rozszerza się , wypełnia dostępną pustą przestrzeń i zastyga. Ilości materiału iniekcyjnego są precyzyjnie monitorowane. Możliwe wypełnianie trudno dostępnych przestrzeni. Stosowany materiał po zastygnięciu nie przepuszcza wody oraz posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie .

Przejdź do kolejnych rozwiązań:

Więcej informacji na temat materiału iniekcyjnego znajdziesz w INFORMACJE TECHNICZNE