Zapadnięta posadzka – przyczyny, sposoby naprawy. Diagnostyka

Podniesienie zapadniętej podłogi

W tym artykule znajdziesz:

oznaki osiadania posadzek, przyczyny zapadania podłóg, sposoby naprawy zapadniętej posadzki

Zapadnięta posadzka – przyczyny, sposoby naprawy. Diagnostyka

Osiadanie posadzek w domu dotyczy głównie budynków nowych i niepodpiwniczonych. Zapadanie posadzek bywa bardzo poważną wadą techniczną i często stanowi problem dla mieszkańców budynku. Oprócz widocznych pęknięć na ścianach działowych oraz nieestetycznych szpar pomiędzy listwami a podłogą, konsekwencjami osiadania są również nadmierne naprężenia instalacji prowadzonych w warstwach posadzki. Polecamy zapoznać się z poniższym artykułem, który omawia przyczyny zapadania posadzek , a także sposoby postępowania, gdy zauważymy takie wady w naszym domu.

Szczeliny przy listwach podłogowych.
Szpary pomiędzy listwą, a powierzchnią podłogi.

Zwykle najwcześniej zapadanie posadzek można zaobserwować w naszym domu poprzez pojawienie się szczelin pomiędzy listwami przypodłogowymi, a posadzką. Pamiętajmy, że listwy zwykle montowane są do ścian, a więc gdy podłoga opada, pod listwami powstanie widoczna szczelina. A zatem szczeliny mogą sygnalizować problem osiadania podłogi.

Rys. 1 Wyraźnie widoczne szpary przy podłodze. Osiadanie posadzki o kilka centymetrów.

Łazienka- szczeliny pomiędzy płytkami przy podłodze

Najbardziej widoczne jest osiadanie posadzek na płytkach, na przykład w łazience. Na łączeniu płytek ściennych z płytkami na podłodze może pojawić się najpierw pęknięcie sylikonu, a następnie jego rozerwanie i szpara. Sylikon ma pewną elastyczność i pęknie w momencie, gdy występuje minimum kilkumilimetrowe osiadanie. W przypadku wypełnienia styku ściany z podłogą np. fugą, pęknięcie nastąpi nawet przy niewielkich ruchach posadzki. Oba te symptomy oznaczają, iż posadzka się obniżyła (posadzka się zapadła).

Rys. 2 Pęknięcie sylikonu na płytkach w łazience jest jedną z oznak osiadania posadzki.

Główne przyczyny zapadania posadzki

Poniżej zostaną krótko przedstawione główne przyczyny osiadania posadzek. Niektóre z tych przyczyn powodują również osiadanie i pękanie ścian działowych, ponieważ ściany działowe w nowych budynkach zwykle murowane są na warstwie konstrukcyjnej samej posadzki, tak zwanym chudym betonie.

Powstanie oznak obniżenia posadzki takich jak pęknięcia płytek, szpary przy listwach przypodłogowych czy powstanie zaniżenia wewnątrz pomieszczenia (tzw. niecki), świadczą o tym, że warstwy posadzki (chudy beton, izolacja, styropian, ogrzewanie podłogowe) obniżyły się w stosunku do fundamentów budynku. A zatem źródła problemu należy również szukać nie tylko w samej posadzce, ale przede wszystkim pod posadzką.

Najczęstsza przyczyna osiadania posadzek- słabe zagęszczenie podsypki piaskowej

Słabe zagęszczenie gruntu pod posadzką, pod chudym betonem jest najczęstszą przyczyną jej zapadania. Słabe zagęszczenie jest spowodowane najczęściej pośpiechem w trakcie budowy. Podsypka piaskowa zostaje często zagęszczona „na jeden raz” bez zachowania warstwowej metody zagęszczania, która polega na zasypywaniu wnętrza fundamentów stopniowo, warstwami po 20-30 cm gruntu, a następnie zagęszczeniu tej wysypanej warstwy, a dopiero po jej zagęszczeniu kontynuowaniu z kolejna warstwą 20-30 cm piasku.

Rys. 3 Przykład pustki pod posadzką powstałej wskutek osiadania niezagęszczonego piasku.

Kolejna częsta przyczyna zapadania posadzek w domach – awaria instalacji wodnych lub kanalizacji. Podmycie posadzki

Często spotykanym problemem jest uszkodzenie instalacji wodnej. Wówczas woda z uszkodzonej rury przesącza się do gruntu pod posadzką i powoduje dogęszczenie piasku. W wyniku awarii mogą wytworzyć się pod posadzką pustki, a następnie osiada posadzka. Awarie instalacji, które zgłaszają nam nasi klienci to najczęściej pęknięcie filtra wody lub rozszczelnienie rury na łączeniach w styropianie posadzkowym. Rozszczelnienie rur może również nastąpić właśnie poprzez osiadanie posadzki. W takich przypadkach możliwe, że posadzka najpierw osiadła o kilka milimetrów w wyniku źle zagęszczonego gruntu, a następnie instalacja nie wytrzymała naprężenia wywołanego obniżeniem się posadzki i napięciem rur na łączeniach. Wówczas woda z awarii przyśpiesza proces już rozpoczętego osiadania posadzek. Szczególnie w okresie wczesnozimowym, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy warto zwrócić uwagę czy ogrzewanie podłogowe „trzyma” ciśnienia i czy te ciśnienia nie spadają.

Rys. 4 Przyczyna osiadania posadzki- uszkodzenie rury wodnej. Awaria spowodowała osiadanie posadzki w łazience i sąsiadującym pokoju.

Dlaczego posadzka się zapada – diagnostyka obniżenia posadzki na przykładzie słabo zagęszczonego gruntu.

Zwykle wizja lokalna budynku polegająca na ocenie zapadania posadzek jest niezbędna i jest pierwszym krokiem w celu poznania przyczyny osiadania. Doświadczony inżynier zajmujący się na co dzień awariami i tematyką osiadania budynku będzie potrafił trafnie określić przyczyny problemu. Proste badanie geotechniczne wykonane w rejonie zaobserwowanego osiadania pozwoli określić czy przyczyna osiadania leży w gruncie pod posadzką. Badanie pokaże również jak poważny jest problem, a jego odpowiednia interpretacja- czy można się spodziewać dalszych ruchów posadzki. Nasza firma wykonuje takie badanie gruntu w dniu wizji lokalnej domu.

Rys. 5 Badanie geotechniczne pozwoli doświadczonemu inżynierowi trafnie stwierdzić czy budynek będzie dalej osiadać.

Sposoby naprawy zapadniętej podłogi – podnoszenie posadzek, iniekcje geopolimerowe.

Rys. 6 Schematyczne przedstawienie metody podnoszenia posadzek.

Na wstępie warto zaznaczyć, iż każdy przypadek zapadniętej posadzki jest indywidualny i najpierw należy przeprowadzić dokładną analizę problemu, a dopiero w kolejnym kroku można zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

Do sposobów naprawy zapadniętej podłogi należą dwie główne metody, które dają efekt:

  1. Tak zwana metoda tradycyjna – polegająca na dostaniu się do źle zagęszczonego gruntu, jego wymianie na nowy – odpowiednio zagęszczony. Ta metoda zakłada skucie warstw posadzki, usunięcie istniejących instalacji, usunięciu gruntu, który osiada. Następnie zagęszczeniu nowej zasypki i kolejno odtworzeniu warstw posadzkowych. Przy obecnych cenach robocizny oraz materiałów budowlanych koszt takiej naprawy dla 100 m2 będzie wynosić w zależności od standardu budynku od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Do kosztu należy również doliczyć to, iż lokal nie będzie się nadawać do użytku przez cały okres naprawy czyli kilku miesięcy.
  2. Podnoszenie posadzek przy użyciu iniekcji geopolimerowych – czyli wyrównanie posadzki poprzez iniekcję materiału pod posadzkę, podniesienie zapadniętej podłogi. Metoda nie wymaga kucia posadzek czy wynoszenia mebli ani sprzętu z danego budynku. Sam proces naprawy jest bardzo szybki i nieuciążliwy dla mieszkańców i użytkowników budynku. Proces iniekcji wymaga jedynie wprowadzenia materiału pod posadzkę przez otwory o małej średnicy ok. 1 centymetra. Ilość otworów ustalana jest na podstawie warunków gruntowych oraz efektów, które chcemy osiągnąć, czyli o ile milimetrów lub centymetrów chcemy podnieść zapadniętą posadzkę. Sam proces jest w pełni kontrolowany jeżeli jest wykonywany przez doświadczonych pracowników i poprzedzony dokładną analizą położenia instalacji, które znajdują się w budynku. Czas trwania naprawy dla posadzki 100m2 może wynosić 1-3 dni, w zależności od wyposażenia budynku, a koszty mogą być nawet o połowę tańsze niż w przypadku metody tradycyjnej.
    Aby poznać koszty naprawy dla Twojego domu lub biura skontaktuj się z nami po bezpłatną konsultację.

Autor: Mariusz Budzik
Od ponad pięciu lat zajmuje się przyczynami i naprawą osiadania posadzek i fundamentów w budynkach mieszkalnych.
Telefon: +48 576 456 941
E-mail: kontakt@wecker.pl