Szkolenie dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB PZITB w Poznaniu

W dniu 20.10.2020 mgr inż. Mariusz Budzik (współwłaściciel firmy Wecker) miał przyjemność współprowadzenia szkolenia dla inżynierów organizowanego przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Współprowadzącym szkolenie był prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke (temat „Odkształcalność podłoża gruntowego w kontekście realistycznej oceny osiadania fundamentów” ).

http://cutob-poznan.pl/Szkolenia_2020.html

Tematyka szkolenia była ściśle związana z zagadnieniem osiadania konstrukcji.

mgr inż. Mariusz Budzik, temat „Zastosowania technologii iniekcji polimerowych – praktyka. Wzmacnianie gruntu oraz podnoszenie konstrukcji. Nieinwazyjne metody zagęszczania gruntu zatrzymujące proces osiadania konstrukcji.”

W trakcie szkolenia zostały poruszone i omówione  takie aspekty jak:

  1. Problemy nierównomiernego osiadania konstrukcji- przyczyny i skutki na przykładach konkretnych budynków
  2. Rozwiązania z zastosowaniem metody iniekcji polimerowych
  3. Przedstawienie procesu wzmacniania gruntu od strony praktycznej
  4. Przykłady zrealizowanych projektów oraz możliwości i ograniczenia technologii

Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą część, w której skupiono się przede wszystkim na praktycznych aspektach możliwych zastosowań technologii iniekcji geopolimerowych prowadził mgr inż. Mariusz Budzik. Drugą część, w której omówiono m.in. metody szacowania osiadań, rodzaje badań IN SITU prowadził prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke. Po obu wystąpieniach był czas na zadawanie pytań oraz dyskusje.