Stabilizacja fundamentów kamienicy Ostrów Wielkopolski, województwo wielkopolskie

Rok budowy: 1945 rok


Konstrukcja dotknięta osiadaniem: fundamenty budynku


Zastosowane rozwiązanie: stabilizacja fundamentów, podbijanie fundamentów


Czas realizacji prac: 2 dni robocze

GALERIA ZDJĘĆ

Delimiter Image

OPIS PROBLEMU

Delimiter Image

Budynek został wybudowany ok 1945 roku. Zastosowano fundamenty ceglano-kamienne z poziomem posadowienia głębokości ~1,30 m.
Właściciel nieruchomości skontaktował się z naszą firmą, aby uzyskać opinię na temat osiadań budynku.

ROZWIĄZANIE

Delimiter Image

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z badaniami gruntu nasza firma zaproponowała rozwiązanie polegające na wzmocnieniu gruntu w celu stabilizacji fundamentów przy pomocy metody iniekcji geopolimerowych.

W pierwszym etapie wykonano szereg otworów uważając na istniejące instalacje. Następnie wprowadzono pakery iniekcyjne na projektowaną głębokość. W kolejnym etapie rozmieszczono szereg czujników laserowych wskazujących bieżące ruchy ściany nośnej.
Po tych etapach prac, przystąpiono do iniekcji materiałem geopolimerowym.
Efekty prac to wypełnienie wszelkich ubytków pod fundamentem oraz stabilizacja fundamentu.