Obiekt handlowy, podnoszenie posadzek Częstochowa, województwo śląskie

Rok budowy: 2010


Zastosowane rozwiązanie: stabilizacja i podniesienie posadzki


Czas realizacji prac: 8 godzin, dzień wolny od handlu

GALERIA ZDJĘĆ

Delimiter Image

OPIS PROBLEMU

Delimiter Image

Obiekt handlowy (rozwiązanie podnoszenie posadzek, Częstochowa) ukończony w 2010 roku. Konstrukcja budynku w formie wielonawowej hali.  Zastosowano posadowienie bezpośrednie- stopy i ławy fundamentowe z poziomem posadowienia głębokości ~2,20 m. Na całej powierzchni budynku (~4 700 m2) wykonano posadzkę betonową o grubości ~15cm.
Najemca budynku zauważył oznaki osiadania posadzki w rejonie ściany zewnętrznej budynku. Zarządca zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej oraz badań gruntu w celu określenia przyczyn osiadania, następnie skontaktował się z naszą firmą, aby uzyskać ocenę problemu oraz możliwe sposoby jego rozwiązania.
Przyczyną osiadania było niedogęszczenie gruntów nasypowych do poziomu ~2,20 poniżej poziomu posadzki – ich stan określono jako luźny do średniozagęszczony.

ROZWIĄZANIE

Delimiter Image

Po zapoznaniu się z ekspertyzą, badaniami gruntu oraz po dokonaniu wizji lokalnej, nasza firma zaproponowała rozwiązanie polegające na wzmocnieniu gruntu, wypełnieniu pustych przestrzeni pod posadzką oraz podniesieniu posadzki.
W pierwszym etapie zabezpieczono meble biurowe oraz towar znajdujący się w rejonie prac, a także miejscowo zwinięto wykładzinę, aby jej nie uszkodzić odwiertami. W kolejnym etapie wykonano szereg 12 i 14-milimetrowych otworów w posadzce . Następnie wprowadzono pakery iniekcyjne na projektowaną głębokość i rozmieszczono szereg czujników laserowych wskazujących bieżący poziom posadzki.
Po tych etapach, przystąpiono do iniekcji materiałem geopolimerowym. Efekty prac to wzmocnienie gruntu zapewniające brak przyszłych osiadań oraz podniesienie posadzki o około 5 mm. Po ukończonej iniekcji usunięto zabezpieczenia mebli oraz zamontowano ponownie wykładzinę, nie pozostawiając żadnych śladów prac budowlanych dla klientów. Prace wykonano w dzień wolny od handlu przez co sklep nie poniósł żadnych strat finansowych, a klienci mogli korzystać ze sklepu już następnego dnia.

OPINIA KLIENTA

Delimiter Image
Przeprowadzone przez firmę WECKER prace w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym w Częstochowie, które polegały na iniekcjach geopolimerowych mających na celu wzmocnieniu podłoża gruntowego pod zapadniętym fragmentem posadzki z jednoczesnym wypełnieniem w tym podłożu pustych przestrzeni zostały wykonane solidnie i z należytą starannością. Pracownicy bardzo profesjonalnie podeszli do problemu, co zapewniło, sprawne i skuteczne jego usunięcie. Na uwagę zasługuje fakt, że całość prac odbyła się praktycznie bezinwazyjnie i bez usuwania wyposażenia sklepu, co miało istotne znaczenie z uwagi na specyfikę obiektu. Po zakończeniu działań firma dokładnie po sobie posprzątała umożliwiając bezproblemowe użytkowanie sklepu.
Firma WECKER jest godna polecenia.
Jakub Pęcak, Project Manager/Architekt Obiekt handlowy