Główne przyczyny nierównomiernego osiadania konstrukcji

(posadzek, ścian działowych oraz fundamentów ścian nośnych)

 • Nieodpowiednio zagęszczony grunt – główna przyczyna osiadania posadzek
 • Zasypanie fundamentów nieodpowiednim materiałem np. gruntem z zawartością humusu
 • Awarie przyłącza wody, kanzalizacji itp.
 • Głebokie wykopy w sąsiedztwie fundamentów
 • Błędy projektowe
 • Nieodpowiedni poziom posadowienia
 • Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń
 • Różnice w wilgotności podłoża (np. obecność niektórych gatunków drzew)
 • Zaburzenie poziomów wody gruntowej
 • Powodzie, nieodpowiednie odprowadzenie wód opadowych
 • Wibracje w okolicach fundamentów spowodowane ruchem drogowym lub pracami budowlanymi
 • Zmiany gruntu w wyniku obciążeń dynamicznych
 • Niepoprawnie wykonana wymiana gruntu
 • Obecność gruntów słabonośnych np. gruntów organicznych- torfów, namułów
 • Stare fundamenty, konstrukcje (np. stare rury kanalizacyjne, przepusty, zasypana piwnica) lub inne ubytki pod posadzkami