Badanie zagęszczenia gruntu

W niektórych przypadkach wykonanie badań geotechnicznych pokazujących strukturę oraz nośność gruntu jest konieczne. Podstawowym badaniem dla wykazania stopnia zagęszczenia gruntu pod posadzką jest badanie sondą lekką dynamiczną. Badanie to może wykazać, czy pod warstwą chudego betonu występuje pusta przestrzeń, a następnie czy poprawnie zagęszczono grunt pod konstrukcją. Nasza firma wykonuje tego typu badanie w
dniu wizji lokalnej obiektu. Na podstawie badania określamy ilość materiału iniekcyjnego potrzebnego do wzmocnienia gruntu.

  • PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
  • PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
  • PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego